VP

Mgr. Veronika Prudlová, roz. Mikšíčková, advokátka

VP

č. osv. ČAK: 10381, IČO: 71331581, DIČ: CZ7758201616

Vzdělání a profesní praxe:

 • 1. dubna 2016
  advokátka vykonává advokacii nadále jako společník nově založené společnosti Advokátní kancelář Poláček Tryznová & Prudlová, se sídlem na adrese Zlatnická 1127/4, Praha 1 - www.akptp.cz

 • 1. května 2015
  advokátka zakládající Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Prudlové, advokátky, se sídlem na adrese Zlatnická 1127/4, Praha 1, kde spolupracuje s advokáty:
  - Mgr. Janem Poláčkem, advokátem, č. osv. ČAK: 14237, www.janpolacek.cz,
  - Mgr. Hanou Tryznovou, advokátkou, č. osv. ČAK: 14765, www.aktryznova.cz

 • 2004 - 2015 (11 let)
  advokátka spolupracující s advokátní kanceláří Hruška Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová, přejmenovanou následně na Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová, a poté s advokátní kanceláří SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o., která navazuje na uvedenou advokátní kancelář

 • 1. srpna 2004
  zápis do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou po úspěšném složení advokátních zkoušek v květnu 2004 a složení slibu advokáta

 • 2001 – 2004 (3 roky)
  advokátní koncipient, z toho od roku 2002 v advokátní kanceláři Hruška Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová

 • 2001
  promoce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; získání titulu Mgr. v oboru právo

 

Profesní zkušenosti/specializace

Veronika Prudlová, advokátka, má zkušenosti v širokém spektru právních služeb. Po dobu své dlouholeté praxe poskytovala právní služby zejm. v oblasti obchodního a občanského práva smluvního, včetně přípravy vzorové smluvní dokumentace a obecných obchodních podmínek pro poskytovatele služeb a prodejce výrobků, nastavení smluv o spolupráci se smluvními partnery , jakož i přípravy dalších typických i netypických smluv.

Po dobu cca 11 let vedla jednoho z hlavních klientů advokátní kanceláře, pro kterou pracovala, a to dceřinou společnost nadnárodní leasingové společnosti; tato práce zahrnovala jak přípravu základních smluvních a interních dokumentů pro společnost, tak vymáhání pohledávek v soudních, exekučních a v insolvenčních řízeních, i další právní pomoc, kterou provoz společnosti vyžadoval.

Vedle toho se specializovala na zastupování klientů v obchodních a občanských sporech a rozhodčích řízeních, včetně komplikovaných sporů o náhrady škody, ze smluv o dílo, jakož i sporů s mezinárodním prvkem. Mgr. Veronika Prudlová, advokátka, má vysokou úspěšnost ve sporech.

Veronika Prudlová má však zkušenosti i v dalších právních oblastech, v kterých poskytovala právní služby (např. v oblasti práva pojišťovnictví, bytového práva, práva nemovitostí, práva na ochranu osobních údajů, práva na ochranu spotřebitele, práva společností, zahrnujícího zakládání společností a změny ve společnostech aj.).