VP

Profil kanceláře

Mgr. Veronika Prudlová, advokátka, založila v květnu 2015 svou vlastní advokátní kancelář - Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Prudlové. V době jejího založení byla Veronika Prudlová advokátkou již po dobu více než 11 let, v advokacii se pohybovala po dobu více než 14 let. Za tuto dobu získala nejen bohaté zkušenosti z oblasti práva, ale i jasnou představu o tom, co klienti potřebují. Po celou dobu své dlouholeté advokátní praxe Veronika Prudlová vždy dbala na profesionalitu, loajalitu a vysokou kvalitu právních služeb, které poskytovala, a to bez ohledu na to, zda byly určeny pro velké nadnárodní společnosti, české podniky nebo jednotlivce z řad občanů.

Svou vlastní advokátní kancelář otevřela Mgr. Veronika Prudlová od 1. května 2015 s cílem, aby její logo VP bylo pro klienty nejen zkratkou počátečních písmen jména její zakladatelky, ale i synonymem pro profesionální právní služby splňující legitimní očekávání jejích klientů, tedy:

  • vysoký standard kvality právních služeb, založený nejen na znalosti právních předpisů a jejich ustálených výkladů v judikatuře a odborných komentářích, ale i na bohatých zkušenostech s jejich uplatňováním v praxi;

  • srozumitelná komunikace s klientem za účelem zjištění jeho představ a potřeb a vysvětlení právní problematiky co nejjednodušším způsobem;

  • důraz na nalezení co nejvhodnějších a ekonomicky hospodárných řešení právních problémů klienta, ušitých na míru jeho potřebám, praktické rady;

  • účinné hájení a prosazování zájmů klienta;

  • zachovávání etických pravidel a stavovských předpisů bez kompromisů.

Mgr. Veronika Prudlová poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce v širokém spektru právních oblastí, a to jak společnostem, tak drobným podnikatelům a občanům. Úroveň poskytovaných služeb se neliší dle toho, zda jde o jednorázové poskytnutí právní pomoci či dlouhodobou spolupráci s klientem; dlouhodobější spolupráce však v sobě nutně zahrnuje efektivnější spolupráci s ohledem na získanou znalost potřeb klienta a nalezení pro klienta nejlépe vyhovujícího způsobu komunikace, usnadňujícího každodenní práci.

Pro to, aby mohla nabídnout svým klientům komplexní právní pomoc, navázala spolupráci s dalšími advokáty, kteří doplňují jí poskytované služby o další oblasti právní pomoci, a s renomovaným notářem. Od 1. dubna 2016 pak založila v zájmu dalšího zvýšení efektivnosti poskytovaných služeb spolu se svými kolegy Advokátní kancelář Poláček Tryznová & Prudlová, postavenou na stejných stavebních kamenech a stěžejních zásadách popsaných shora. Veronika Prudlová byla současně pověřena správcem této advokátní kanceláře.